Uncategorized

Întrevederea ministrului Lazăr Comănescu cu ministrul afacerilor europene al Republicii Turcia, Volkan Bozkır Citeste mai mult: Întrevederea ministrului Lazăr Comănescu cu ministrul afacerilor europene al Republicii Turcia, Volkan Bozkır

Ministrul afacerilor externe, Lazăr Comănescu, a avut joi, 11 februarie 2016, o întrevedere cu ministrul afacerilor europene şi negociator şef al Republicii Turcia, Volkan Bozkır, cu prilejul vizitei efectuate de oficialul turc la Bucureşti.

Întrevederea ministrului Lazăr Comănescu cu ministrul afacerilor europene al Republicii Turcia, Volkan Bozkır

Vizita a reconfirmat ritmul dinamic al consultărilor politice dintre Bucureşti şi Ankara pe teme de interes pentru cele două ţări.

În cadrul discuţiilor a fost evidenţiat caracterul privilegiat al relaţiilor bilaterale, pornind de la cadrul oferit de Parteneriatul Strategic încheiat de România şi Turcia în anul 2011 şi urmat de semnarea Planului de Acţiuni. În acest context, ministrul Lazăr Comănescu a evidenţiat faptul că Turcia este un partener cheie al României la nivel politic, strategic şi economic, fiind principalul partener comercial al României din afara UE.

Pe plan economic, cei doi oficiali au reiterat dezideratul intensificării schimburilor comerciale, în vederea atingerii ţintei de 10 miliarde de dolari în următorii ani. De asemenea, a fost reiterat interesul ambelor părţi pentru identificarea de noi oportunităţi de cooperare sectorială, precum şi pentru explorarea oportunităţilor de cooperare în comun cu parteneri terţi.

Subiectele incluse pe agenda convorbirilor au vizat de asemenea evoluţiile în relaţia UE-Turcia, fiind abordate atât aspectele legate de procesul de negociere a aderării Turciei la UE, cât şi cooperarea consolidată în contextul actualei crize a migraţiei. Ministrul de externe Lazăr Comănescu a reafirmat consecvenţa şi consistenţa sprijinului pe care îl acordă România Turciei în parcursul său european. De asemenea, a încurajat Turcia să continue reformele necesare, exprimând sprijinul pentru obiectivul deschiderii în perioada următoare de noi capitole de negociere. Totodată, partea română a apreciat importanţa consolidării cooperării dintre UE şi Turcia în actualul context regional şi internaţional. A salutat avansarea în cooperarea între UE şi Turcia în gestionarea provocărilor determinate de problematica migraţiei, subliniind rolul esenţial al Turciei, atât din punct de vedere umanitar, cât şi al controlului fluxului migraţionist şi al combaterii reţelelor de trafic de persoane, în calitate de ţară ce găzduieşte pe teritoriul său un număr foarte mare de refugiaţi. A pledat pentru continuarea eforturilor de gestionare a cauzelor acestui fenomen, prin cooperarea cu statele de origine şi de tranzit.

Dialogul a vizat şi buna cooperare româno-turcă în cadrul OCEMN, precum şi aspecte legate de securitatea în bazinul extins al Mării Negre, respectiv de pregătirea Summit-ului NATO care va avea loc la Varşovia în acest an. De asemenea, au fost trecute în revistă evoluţiile pe plan internaţional, cu accent pe relaţia Turciei cu statele din regiune.

De asemenea, cei doi oficiali au avut un schimb consistent de opinii cu privire la situaţia din Siria, context în care s-a subliniat necesitatea identificării unei soluţii politice la conflictul din această ţara.

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: – HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României – HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor – HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).

Citeste mai mult: Întrevederea ministrului Lazăr Comănescu cu ministrul afacerilor europene al Republicii Turcia, Volkan Bozkır

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *